Budućnost je počela - DUK 2004 SYSTEM

Sistem za daljinsko upravljanje, nadzor (monitoring) i kontrolu javnog osvetljenja

system-upravljanja-javnog-osvetljenja

 

Štedi električnu energiju

Reguliše intenzitet svetla

Smanjuje troškove održavanja

Očitava utrošenu električnu energiju

 

OSNOVE SISTEMA

Razvoj Sistema Javnog Osvetljenja naučio nas je kako da kontrolišemo intenzitet svetla fluo cevi, High Pressure Sodium Lamps i Metal Halide Lamps korišćenjem intelegentnih sistema upravljanja, tako da svaka sijalica radi u optimalnim uslovima nezavisno od starosti, napona, temperature ili drugih uslova.

DUK 2004 SYSTEM smanjuje utrošak električne energije Javnog Osvetljenja:

 • Delimičnim isključivanjem svetiljki,
 • Fiksnim smanjenjem ( na 50{69792adae754fbf0e6e3d7abfe93a03b04134131ba938a5b7b5b0ace5fddc330} npr. ) intenziteta svetla svake svetiljke   i/ili
 • Promenom intenziteta svetla u zavisnosti od trenutnog intenziteta saobrćaja. Potrošnja jednaka je potrebi. Tipčno je da posle ponoći nije neophodno maksimalno osvetljenje.

DUK  2004  SYSTEM  smanjuje troškove izgradnje sistema Javnog Osvetljenja,

odnosno izbegava se potreba za pre dimenzionisanje provodnika, jer vremenski  pomera uključivanje svake svetiljke.

DUK  2004 SYSTEM   smanjuje troškove održavanja:

 • Produženjem radnog veka sijalica. Svaka od njih, zahvaljujući intelegentnom načinu  upravljanja, radi u optimalnim uslovima.
 • Izveštajem o statusu svake svetiljke i lokaciji svake ne ispravne svetiljke. Nije  potreban obilazak terena kako bi se ustanovilo mesto neispravne svetiljke.
 • Detaljnom dijagnostikom otkaza svake ne ispravne svetiljke. Nisu potrebni dodatni radovi kako bi se utvrdila vrsta kvara.
 • Realnim planiranjem otlanjanja kvarova.

DUK 2004 SYSTEM trenutno reaguje na kritične – havarijske otkaze ili ne dozvoljene radnje (otvaranje ormana npr.) direktnom komunikacijom sa korisnikom.

DUK 2004 SYSTEM omogućuje daljinsko očitavanje:

 • Ukupno utrošene elektične energije,
 • Trenutnu potrošnju,
 • Opterećenost po svakoj fazi,
 • Napon po svakoj fazi.

DUK 2004 SYSTEM periodično štampa izveštaj, a na zahtev korisnika u bilo kom trenutku.

 

ARHITEKTURA  SISTEMA

 arhitektura-sistema

Upravljački Modul svetiljke (UMS) prihvata komande iz kontrolno-upravljačkog bloka, dostavlja izveštaje o statusu svetiljke i vrši dijagnostiku uzroka otkaza svetiljke.

Kontrolno-Upravljački Blok (KUB 2004), koristeći PLC (Power Line Communication) tehnologiju prenosa podataka preko energetskih provodnika, izdaje naredbe i dobija podatke, sadržane u memoriji Upravljačkog Modula Svetiljke ( UMS ), koje obrađuje, na osnovu kojih upravlja Sistemom i koje dalje prosleđuje.

Kontrolno-Upravljački Centar (KUC 2004) prikuplja podatke iz svih Kontrolno-Upravljačkih Blokova i upravlja Sistemom Javnog Osvetljenja koristeći  GPRS/GSM  tehnologiju prenosa podataka.

Informacija o kritičnim otkazima prosleđuje se odmah, kao  SMS  poruka na telefon korisnika.

 

DVB 2004 PUBLIC LIGHTING CONTROL SYSTEM TECNICAL DESCRIPTION DOWNLOAD >>>