DVB 2006

DIGITALNI UKLOPNIK JAVNOG OSVETLJENJA

digitalni-uklopnik-dvb-2006Namenjen je uključenju/isključenju instalacija Javnog Osvetljenja u skladu sa astronomskim vremenom zalaska/izlaska sunca.   Vreme zalaska/izlaska sunca upisano je u memoriju mikroprocesora.

DVB 2006 omogućuje

  • Puštanje u rad bez prethodnih ili dodatnih podešavanja.
  • Pomeranje vremena uključenja/isključenja Javnog Osvetljenja u skladu sa kalendarom i astronomskim vremenom zalaska/izlaska sunca.
  • Dugotrajno skladištenje bez napajanja.
  • Kratkotrajne uzastopne ili dugotrajne prekide u napajanju.
  • Automatski prelaz sa zimskog na letnje računanje vremena illi sa proste na prestupnu godinu i obrnuto.

DVB  2006 ostvaruje

  • Uštedu električne energije (min. 20{69792adae754fbf0e6e3d7abfe93a03b04134131ba938a5b7b5b0ace5fddc330}).
  • Visok stepen autonomnosti u radu, ne zahteva dodatna podešavanja u toku eksploatacije.
  • Visok stepen otpornosti u odnosu na:

– smetnje iz mreže.
– elektromagnetno zračenje.
– trenutno ili dugotrajano osvetljenje uređaja u toku izvršenja programa.
– promenu temperature okoline.

DVB 2006 PROJEKTOVAN JE ZA UGRADNJU U TRAFOSTANICU ILI SAMOSTOJEĆI ORMAN JAVNOG OSVETLJENJA

DVB 2006  omogućuje dva nezavisna programa uključenja/isključenja koji se mogu koristiti pojedinačno ili istovremeno za upravljanje Javnim Osvetljenjem.

Programi

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje:                           110 – 240 V / 50 Hz
Potrošnja:                            max  2 W
Displej:                                 sedmosegmentni 10 mm  LED displej
Kontakti relea:                    10 A / 250 V
Rezervni hod:                      duže od  40 000 h ( vreme bez napajanja )
Dimenzije (ŠxDxV):             100 x 105 x 40 mm

PROSPEKT DOWNLOAD >>> 

Uverenje o kvalitetu download >>>

 

SERTIFIKAT