DIGITALNI UKLOPNIK DVB 2018

DALJINSKI UPRAVLJAN DIGITALNI UKLOPNIK JAVNOG OSVETLJENJA DVB 2018

Digitalni uklopnik javnog osvetljenja DVB2018 može se upravljati daljinski iz upravljačkog centra posredstvom integrisanog GPRS modema ili lokalno preko serijskog komunikacionog porta.

Namenjen je daljinskom upravljanju vremenom uključenja /isključenja instalacije Javnog Osvetljenja a koje se može definisati u skladu sa:

 • astronomskim vremenom zalaska/izlaska sunca,
 • programom korisnika ili
 • kombinacijom ovih programa kao i
 • uključenjem/isključenjem Javnog Osvetljanja mimo definisanog programa a po potrebi korisnika sa kontrolno upravljačkog mesta.

 

Program rada Javnog Osvetljenja upisuje se u memoriju mikroprocesora a vremena uključenja/isključena definišu se za svaki dan u godini. 

DVB   2018  omogućuje

 • Puštanje u rad bez prethodnih ili dodatnih podešavanja.
 • Pomeranje vremena ukljicenja/iskljucenja Javnog  Osvetljenja u skladu sa kalendarom i izabranim programom rada.
 • Jednovremeno uključenje/isključenje osvetljenja na celoj teritoriji pod kontrolom
 • Samostalno podešavanje tačnosti rada
 • Samostalni prelaz sa zimskog na letnje računanje vremena ili sa proste na prestupnu godinu i obrnuto
 • Uključenje i isključenje pojedinih delova Sistema Javnog Osvetljenja komandom iz Upravljačkog centra
 • Potvrdu o izvršenju ili ne svake izdate komande
 • Proveru rada
 • Dugotrajno skladištenje bez napajanja.
 • Kratkotrajne uzastopne ili dugotrajne prekide u napajanju.
 • Rad širokom temperaturnom opsegu ( -25 do + 45C )

 

DVB 2018 ostvaruje            

 • Uštedu električne energije, min. 20%, i dodatno ukoliko se u toku noći vrši redukcija inteziteta svetla po potrebi i programu koji definiše korisnik u skladu sa potrebama.
 • Visok stepen autonomnosti u radu
 • Ne zahteva dodatna podešavanja u toku eksploatacije.
 • Zaštitu sistema Javnog Osvetljenja od » RASPADA « odnosno da
 • Javno Osvetljenje ostane u stanju UKLJUČENO ili ISKLJUČENO
 • Visok stepen otpornosti u odnosu na:
 •               –  smetnje iz mreže.
 •               –  elektromagnetno zračenje.
 •               –  trenutno ili dugotrajano osvetljenje uređaja u toku izvršenja programa.
 •               –  promenu temperature okoline.

 

DVB  2018            PROJEKTOVAN JE ZA UGRADNJU U TRAFOSTANICU ILI SAMOSTOJEĆI ORMAN JAVNOG OSVETLJENJA.

 

DVB 2018  omogućuje DVA nezavisna programa uključenja/isključenja koji se mogu koristiti pojedinačno ili istovremeno za upravljanje Javnim Osvetljenjem.

 

DVB 2018   kod izvora sa trenutnim uključenjem svetla ( LED izvori ) omogućuje istovremeno uključenje svih izvora svetla na području kontrolisanom ovim sistemom.

Napomena:Vremena uključenje/isključenja na grafiku za polunoćni rad su samo predlog kako se rad javnog osvetljenje može organizovati. Svako od vremena korisnik sam može odrediti.

  

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 

Napajanje:                        230 V / 50 Hz

Potrošnja:                         max  2 W

Displej:                              sedmosegmentni 10 mm  LED displej

Kontakti relea:                10 A / 250 V

Rezervni hod:                  duže od 40 000 h ( vreme bez napajanja )

Dimenzije (ŠxDxV):      136 x 105 x 30 mm

 

ARHITEKTURA  UPRAVLJANJA

 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE INTEGRISANOG GPRS MODEMA

 

1.1  GPRS MOBILE STATION CLASS: B

1.2  GPRS MULTI-SLOT CLASS: 10

1.3  Quad Band GSM/GPRS: EGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz protocol stack 3GPP

1.4  Izlazna snaga:

– Klasa 4 (2W) @ 850 / 900 MHz

– Klasa 1 (1W) @ 1800 / 1900 MHz

1.5  Kontrola preko AT komandi prema 3GPP 27.005, 27.007 i enhanced AT komandi

1.6  TCP / IP pristup preko AT komandi

1.7  Osetljivost:

–   – 107 dBm (tipično) @ 850/900 MHz

–   – 106 dBm (tipično) @ 1800/1900 MHz

1.8  OPERATIVNI TEMPERATURNI OPSEG: od -25 C do +55 C

1.9  PRIKLjUČAK ZA SPOLjNU ANTENU: SMA

1.10 POLOŽAJ DRŽAČA SIM KARTICE: Dostupna spolja.